Plink Planner en B&H Automatisering
sluiten partnerovereenkomst

Persbericht - 11 november 2015

Plink Planner en B&H Automatisering melden met trots een partnerovereenkomst met elkaar te zijn aangegaan voor het adviseren, leveren en implementeren van de planningsoftware Plink én voor het bouwen van koppelingen tussen Plink en ERP-software van King Business Software.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op de beste planning. Maar wij zien dat veel bedrijven moeite hebben met plannen en tijd verliezen bij het gebruiken van traditionele planborden en spreadsheets.


Over Plink Planner

De wereld wordt in rap tempo complexer en steeds meer dingen worden geautomatiseerd. Er zijn echter dingen die je niet kunt automatiseren. Sommige dingen blijven écht mensenwerk, zoals het goed inplannen van mensen of materialen. Maar ook mensenwerk kan een handje extra gebruiken. 
 
Daarom is Plink ontwikkeld met maar één doel: planners helpen bij het maken van hun planning. Want hoe beter de planning, hoe verder het bedrijf kan komen. Letterlijk en figuurlijk.
 

Samenwerking

B&H heeft de ambitie het MKB software te leveren die werkelijk positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van de klant. B&H legt zich toe op gegevensuitwisseling tussen ERP-software en specifieke branchegerichte software-oplossingen. Directeur Herman Hiddinga van B&H: “Processen automatiseren moet volgens ons altijd het bedrijf dienen waarbij dubbele handelingen maximaal moeten worden gereduceerd en waarbij de output in de vorm van managementinformatie maximaal wordt geoptimaliseerd. Plink ondersteunt onze filosofie en we zien kansen samen nieuwe wegen in te slaan in die sectoren waar met Plink planningsoftware nog veel te winnen valt.”
 
Met Plink voorziet B&H zijn klanten van een op SaaS-gebaseerde planning tool die goed aansluit op bestaande ERP- en CRM-oplossingen. Zonder dat dit leidt tot langdurige en complexe implementatietrajecten. Met Plink krijgt B&H de kans haar bestaande klantrelaties te verdiepen en te vernieuwen, en is dit de gelegenheid om nieuwe klanten aan B&H te binden. Voor de eindklanten van B&H betekent dit dat zij met inzet van Plink meer grip krijgen op hun werkprocessen en de regie wordt teruggeven aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor de planning. Want het zijn juist mensen die processen starten en organisaties in gang zetten.
 

Meer informatie?

 

Plink Planner
Paul Noordhuizen
Tolnasingel 3
2411 PV Bodegraven
0172 632 720

 


 

B&H Automatisering
Herman Hiddinga
Eineflecht 9
9244 EN Beetsterzwaag
0512 38 16 62